UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Archív 2018

Pozvánka na interdisciplinárny WORKSHOP

13. decembra 2018 o 9.00 hod., MINERVA  (1. posch.).
Prednášajúca: prof. PaedDr. Milada Krejčí, PhD., prorektorka pre vedu a výskum Vysokej školy telesnej výchovy a športu PALESTRA, Praha

Oznam

V stredu 31.10.2018 bude prebiehať na ÚTVŠ konzultačný deň.
Výučba sa nekoná.

Európska noc výskumníkov 2018

Ústav telesnej výchovy a športu bol prvýkrát vo svojej histórii zastúpený prezentačným stánkom aj prednáškou - 28. septembra 2018

„CVIČME V RYTME“ FESTIVAL POHYBU A TANCA

Podujatie sa bude realizovať na ploche pred Magistrátom mesta Košice - Trieda SNP 48/A v sobotu 29.9.2018 v čase medzi 10:00 – 20:00 hod. a v nedeľu 30.9.2018 bude pokračovať v čase od 9:00 – 16:00 hod.

Posilňovňa

Služby pre študentov a zamestnancov UPJŠ od 21.5. do 20.6. 2018...

Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019

Záujemcovia o štúdium bakalárskeho študijného programu „ Šport a rekreácia“ na UTVŠ UPJŠ, môžu podať prihlášku aj elektronickou formou.
Termín podávania prihlášok: do 15.4.2018

HOKEJOVÉ DERBY UPJŠ vs. TUKE

Dňa 07.03.2018 sa uskutočnilo v košickej Steel Aréne historicky prvé univerzitné derby v ľadovom hokeji medzi UPJŠ v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach.

Oznam

Výučba plávania na UPJŠ odpadá v dňoch 23.3. – 4.4. 2018...

Oznam

V letnom semestri začíname hrať vysokoškolskú volejbalovú ligu 1.3.2018...

Oznam

PLAVÁREŇ ZAČÍNA V LETNOM SEMESTRI 2017-18 V PONDELOK 19.2. 2018!

Oznam

Výučba športových aktivít pre fakulty UPJŠ sa začína 19.2.2018...

Oznam

Milí študenti, pre veľký záujem o Športové aktivity I, III, a IV sme pre Vás otvorili ďalšiu hodinu bedmintonu a stolného tenisu...