UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Archív 2019

Pozvánka pre zamestnancov a študentov UPJŠ

Pozvánka na slávnostné zhromaždenie akademickej obce UPJŠ, ktoré sa uskutoční pri príležitosti jubilejného otvorenia akademického roka 2019/2020, spojeného s oslavami 60. výročia založenia UPJŠ a so slávnostnou inauguráciou rektora UPJŠ prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. 18.9.2019 o 10.00 hod. v priestoroch koncertnej sály Štátnej filharmónie v Košiciach...

Posilňovňa

Služby pre študentov a zamestnancov UPJŠ od 20.5. do 19.6. 2019...

Posilňovňa

Posilňovňa a nahradzovanie absencií v skúškovom období ZS AR 2019/2020

Pro Educo 2019

V Steel aréne Košice v dňoch 4. – 5. 12. 2019 prebiehal 13. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO. Prezentovalo sa na ňom viac ako 75 vystavovateľov.

Univerzitné dni športu 2019

Pri príležitosti 100 výročia akademického športu, 60 výročia UPJŠ a Dňa študentov sa konali na pôde UPJŠ Univerzitné dni športu. Celkovo trvali tri dni od 11.11 do 13.11 2019.

Kurz: Therapy Trigger Points

5. - 6. 4. 2019
Piatok - 13:00 - 18:00 hod.
Sobota - 10:00 - 16:00 hod.
ÚTVŠ UPJŠ Košice, ul. Ondavská 21

Oznam

VÝUČBA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT SA ZAČÍNA DŇA 18. FEBRUÁRA 2019...

Oznam

Začiatok výučby športových aktivít pre študentov fakúlt UPJŠ v ZS ak. roka 2019-2020 je dňa 23. septembra 2019