UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Archív 2020

2. kolo prijímacieho konania na AR 2020/2021

Podmienky prijatia na štúdium pre študijný program Šport a rekreácia v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme pre akad. rok 2020/2021.
Aktualizácia podmienok
Druhé kolo/bez prijímacej skúšky

Oznam

Výučba športových aktivít v LS ak. roka 2019/2020