UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Archív 2021

Dotazník: UPJŠ má predpoklad vytvoriť prostredie s kolektívnou imunitou!

Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým vám, ktorí ste už prijali zodpovedné rozhodnutie a chránite nielen seba, ale aj nás ostatných. Zároveň apelujem na všetkých, ktorí váhate, prípadne odmietate očkovanie. Prehodnoťte svoj názor a prispejte aj vy k tomu, aby sme sa mohli v zimnom semestri stretávať v prednáškových aulách, knižniciach...

Vyzvi srdce k pohybu

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity pod záštitou ÚVZ SR.

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. udeľuje Rektorské voľno dňa 2.11.2021 pri príležitosti Pamiatky zosnulých.

2. kolo prijímacieho konania na AR 2021/2022

Podmienky prijatia na štúdium pre študijný program Šport a rekreácia v bakalárskom stupni štúdia v dennej forme pre akad. rok 2021/2022.
Aktualizácia podmienok
Druhé kolo/bez prijímacej skúšky

Rektorské voľno

Rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pri príležitosti veľkonočných sviatkov udeľuje študentom a všetkým zamestnancom UPJŠ...