UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Archív 2022

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 na UPJŠ v Košiciach

19. septembra 2022 od 10.30 hod. v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
PRERUŠENIE VÝUČBY od 10:00 do 13.00 hod.
Sprievodné podujatia:
• Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných výučbových priestorov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
• Diskusné fórum profesorov