UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Archív 2017

Oznam

Výučba športových aktivít pre študentov fakúlt UPJŠ sa začína 25.9.2017.

Univerzitný deň športu 2017

Dňa 11. októbra 2017 sa uskutočnila tradičná celouniverzitná športová akcia Univerzitný deň športu. Táto akcia pozostáva z troch športových oblastí.