UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Deň otvorených dverí na Ústave telesnej výchovy a športu

Dňa 8.2.2019 sa konal Deň otvorených dverí na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Zúčastnili sa na ňom študenti stredných škôl a gymnázií z Košického a Prešovského kraja. Zamestnanci v spolupráci so študentmi predstavili záujemcom študijný program Šport a rekreácia, ktorý sa na Ústave študuje už ôsmy rok. Oboznámili ich s krátkou históriou študijného programu, s charakteristikou štúdia a následným uplatnením absolventa v praxi. Predviedli praktické ukážky z požiadaviek na prijímacej skúške, kde si mohli aj samotní záujemcovia vyskúšať, či by bez predchádzajúcej prípravy zvládli napríklad gymnastickú zostavu, alebo člnkový beh, ktoré sú súčasťou prijímacej skúšky. Študenti odchádzali spokojní a my dúfame, že sa s nimi stretneme v nasledujúcom akademickom roku.
 


Posledná aktualizácia: 13.09.2019