UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Erasmus+ voľné miesta na štúdium a stáž

Milí študenti!

Ešte stále máte možnosť uchádzať sa o študentskú mobilitu – ŠTÚDIUM  2018/19 a študentskú mobilitu - STÁŽ v rámci programu Erasmus+.

Bližšie informácie vám radi poskytneme na zahraničnom oddelení Rektorátu UPJŠ

(e-mail: zahrodd@upjs.sk,maria.vasilova@upjs.sk, veronika.lehotska@upjs.sk). 

Ohľadom výberových podmienok a termínov sa prosím obráťte na koordinátorov na jednotlivých fakultách, katedrách a ústavoch.

Informácie o potrebných dokumentoch a o ďalších administratívnych krokoch sú dostupné na nasledujúcich stránkach: Štúdium, Stáž

Posledná aktualizácia: 13.09.2019