UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Európska noc výskumníkov 2018

      Festival vedy „Európska noc výskumníkov“ je paralelne organizovaný v 24 štátoch Európy. V rámci Slovenska sa konal v piatich mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Poprad, Žilina, Košice). Už 12. ročník tohto podujatia sa konal v priestoroch OC Atrium Optima v piatok 28. septembra 2018, od 9.00 - 21.00 hodiny. Mottom tohtoročného festivalu bolo „Výskumníci v nás“. Ústav telesnej výchovy a športu bol prvýkrát vo svojej histórii zastúpený prezentačným stánkom ale aj  prednáškou určenej nie len širokej verejnosti.

Stánok „Športuj zdravo, cíť sa skvelo“

    prezentoval prostriedky a možnosti využitia príjmu zdravej výživy potrebnej nie iba pri samotnom športovom výkone, ale aj v bežnom živote. Zároveň bol širokej verejnosti, ale aj erudovaným odborníkom poskytnutý informačný bulletin o vplyve príjmu omega 3-mastných kyselín v rámci prevencie prípadných KVO u športovcov. Autormi bulletinu sú Ing. Iveta Cimboláková, PhD., RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD., RNDr. Zuzana Guľašová, PhD., za finančnej podpory Vnútorného vedeckého grantového systému VVGS-2017-668 a v spolupráci Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ a Ústavom experimentálnej medicíny LF UPJŠ.

Ďalším prínosom v tejto sekcii bola aj možnosť verejnosti diagnostikovať zloženie svojho tela bioimpedančným prístrojom In Body 230. Merania sa zúčastnili štyria vyučujúci a dvaja študenti odboru Šport a rekreácia na ÚTVŠ. Touto diagnostikou záujemcovia zistili podiel telesnej vody, telesného tuku, svalovej hmoty, ale aj napr. hodnotenie svalového a tukového tkaniva, svalovej a tukovej nevyváženosti...). Ide o  jeden z najspoľahlivejších prístrojov pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela. Na Ústave telesnej výchovy a športu je veľmi prospešný nie len v rámci pedagogickej, ale hlavne prínosom v rámci vedeckovýskumnej činnosti.


Prednáška:

„Porovnanie účinku rastlinných a živočíšnych zdrojov omega-3 PNMK u športovcov“

konala sa v kinosále Atrium Optima dňa 28.9.2018 o 14.00 hodine. Poskytla nie len cenné informácie o vplyve Omega-3 PNMK a ich význame pre športovcov, ale aj celkový a ucelený pohľad o samotnom význame potreby zníženia množstva OMEGA-6 a zvýšenia príjmu OMEGA-3 PNMK pre každý organizmus. Ako metodika sa použila metóda plynovej chromatografie s plameňovo-ionizačným detektorom GC-FID HP GC 7890.

    Spolupráca dvoch pracovísk (Ústavu telesnej výchovy a športu a Ústavu experimentálnej medicíny LF UPJŠ) sa prejavila aj v tomto smere. Autorky prednášky Ing. Iveta Cimboláková, PhD. a RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD., svojou erudovanosťou zaujali účastníkov prednášky, a v rámci diskusie na položené otázky prítomným podali relevantné odpovede.

 Ing. Iveta Cimboláková, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu

Posledná aktualizácia: 13.09.2019