UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentská vedecká a umelecká konferencia (ŠVUK) 2019

Vážení študenti a kolegovia!

24. 4. 2019 (streda)

sa v priestoroch ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach
uskutoční

celouniverzitné kolo ŠVUK VO VEDÁCH O ŠPORTE
so slávnostným otvorením

v miestnosti DB0P113:45 hod. v sekciách:

  • Vedy o športe            13:45 hod. (miestnosť DB0P1)
  • Pódiové skladby        09:00 hod. (telocvičňa T5)

Termín odovzdania prihlášok: do 10. 04. 2019 (do 12:00 hod.) na sekretariáte ÚTVŠ.

Vystúpenie v teoretických sekciách sa bude realizovať prostredníctvom Power pointovej prezentácie v rozsahu 7 - 10 minút na jednu prácu.

Kritériá postupu: Z celouniverzitnej konferencie ŠVUK postupujú úspešné práce (po odporúčaní príslušnej komisie) z každej sekcie na celoslovenskú konferenciu organizovanú 16. 5. 2019 FTVŠ UK Bratislava.

Kontakt:

pre teoretické sekcie:  prof. PaedDr. Ján Junger, CSc.      jan.junger@upjs.sk
pre pódiové skladby:   Mgr. Dana Dračková, PhD.,             dana.drackova@upjs.sk

Pokyny a prihlášky na stiahnutie

 

Posledná aktualizácia: 23.08.2019