UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Celoštátna konferencia ŠVOČ

    Dňa 16.05.2019 sa konala Celoštátna konferencia ŠVOČ na  FTVŠ UK v Bratislave. Zúčastnili sa jej traja úspešní študenti z celouniverzitného kola, konaného dňa 24.4.2019 na ÚTVŠ UPJŠ.

    Študenti Alena Galambošová, Jakub Bavoľár a Benedikt Fedor, zo sa zúčastnili reprezentovali svoju alma mater v dvoch teoretických sekciách t.j. športová edukológia a športová humanistika. Zástupca z radov učiteľov z ÚTVŠ, doc. Ivan Uher, PhD. predsedal sekcii športová humanistika.  Po slávnostnom otvorení v Aule FTVŠ UK v čase od 10.00 - 12.30 hod. boli realizované rokovania vo vybraných sekciách. Vyhodnotenie najlepších prác vo všetkých sekciách prebehlo o 14.30 hod. v Športovej hale prof. Rovného.  Najúspešnejšie reprezentovala naše pracovisko študentka 3. ročníka bakalárskeho štúdia Šport a rekreácia Alena Galambošová, ktorá sa umiestnila na druhom mieste v sekcii športová humanistika. Výsledky poradia mimo prvých troch miest neboli zverejnené.

    Prínos účasti na študentskej konferencii vidíme nie iba v osobnom úspechu študentky UTVŠ no jednako i prezentácii pracoviska UTVŠ a teda celej UPJŠ v Košiciach.

V Košiciach dňa 27.05.2019 

Posledná aktualizácia: 12.11.2019