UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Nutričná aplikácia Planeat

Kontaktná osoba: iveta.cimboláková@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 13.09.2019