UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Posilňovňa

P O S I L Ň O V Ň A

Kompenzácie

Otvorené

 Od 10:00 hod. –  do 12:00 hod.

Pondelok

19.12. 2016

Streda

21.12.2016

Pondelok

9.01. 2017 - SPOPLATNENÉ

Streda

 11.01. 2017 - SPOPLATNENÉ

Pondelok

16.01. 2017 - SPOPLATNENÉ

Streda

18.01. 2017 - SPOPLATNENÉ

Pondelok

23.01. 2017 - SPOPLATNENÉ

Streda

25.01. 2017 - SPOPLATNENÉ

Pondelok

30.01. 2017 - SPOPLATNENÉ

Streda

1.02. 2017 - SPOPLATNENÉ

Pondelok

 6.02. 2017 - SPOPLATNENÉ

Streda

8.02. 2017 - SPOPLATNENÉ

  UPOZORNENIE:  

  1. Tieto hodiny v posilňovni sú už spoplatnené – vstupné 1,30 €.
    Lístok si zakúpite na vrátnici ŠD Medická 6.
  2. Bod 1. platí aj v prípade, že si študent nahradzuje hodiny za zimný semester (bezplatné hodiny boli ponúknuté na konci ZS).
  3. Študent si za jeden deň môže nahradiť iba jednu hodinu !

 

Mgr. Alena Buková, PhD.
  riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ  

Posledná aktualizácia: 24.01.2018