UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Prijímacie konanie na akad. rok 2017/2018►  PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA AK. ROK 2017/2018

 

Posledná aktualizácia: 24.01.2018