UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Posilňovňa

Služby

Deň

10:00 – 12:00 hod.

Pondelok –     22.5.

Mgr. Dračková, PhD.

Streda –          24.5.

Mgr. Potočníková, PhD.

Pondelok –     29.5.

Mgr. Zelko, PhD.

Streda –          31.5.

Mgr. Zelko, PhD.

Pondelok –      5.6.

Mgr. Küchelová, PhD.

Streda –           7.6.

Mgr. Kaško

Pondelok –     12.6.

Mgr. Čurgali

Streda –          14.6.

Doc. PhDr. Šulc, Csc.

Pondelok –     19.6.

Mgr.  Valanský

Streda -           21.6.

Mgr. Horbacz, PhD.

 

UPOZORNENIE:

  1. Tieto hodiny v posilňovni sú už spoplatnené – vstupné 1,30 €(aj zamestnanci). Lístok si zakúpite na vrátnici ŠD Medická 6.
  2. Bod 1. platí aj v prípade, že si študent nahradzuje hodiny za letný semester (bezplatné hodiny boli ponúknuté na konci LS).
  3. Študent si za jeden deň môže nahradiť iba jednu hodinu !

 

Mgr. Alena Buková, PhD.
  riaditeľka ÚTVŠ UPJŠ

Posledná aktualizácia: 24.01.2018