UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Športové aktivity - rozvrh hodín

 

Posledná aktualizácia: 11.01.2018