UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Splav rieky Tisza 2017

Pozývame Vás na ďalší ročník Splavu rieky Tisza v Maďarsku,

ktorý sa uskutoční v termíne:  3. - 7. 7. 2017


Splav je určený nielen pre študentov a zamestnancov UPJŠ ale aj širokú verejnosť.

Cena Splavu je 80,- eur a zahŕňa dopravu autobusom, prenájom kanoe a poplatky za kempingy.

Stravu, stan, karimatku a spacák si zabezpečuje každý účastník sám.

Registrácia s uhradením registračného poplatku 40,- eur je možná do 28.4.2017.

Pre viac informácií o Splave kontaktujte Mgr. Petra Bakalára, PhD. na peter.bakalar@upjs.sk.

Posledná aktualizácia: 24.01.2018