UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Výsledok volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 24.01.2018