UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oznam

 

VÝUČBA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PRE ŠTUDENTOV FAKÚLT UPJŠ V ZIMNOM SEMESTRI

AKAD. ROKA 2019/2020 SA ZAČÍNA DŇA

 23. SEPTEMBRA 2019

Posledná aktualizácia: 16.09.2019