UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Výučba v letnom semestri ak. roka 2016/2017

 

VÝUČBA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT  

V LETNOM SEMESTRI AKAD. ROKA 2016/2017 SA ZAČÍNA

DŇA

20. FEBRUÁRA 2017

Posledná aktualizácia: 24.01.2018