UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

História Ústavu vzdelávania UPJŠ v Košiciach

 

  • Zriaďovacia listina
  • Učitelia a zamestnanci v rokoch 2006-2009
  • Fotogaléria
  • Konferencie, uskutočnené podujatia
Posledná aktualizácia: 27.01.2020