UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Športové akcie ÚTVŠ

Akcie

Posledná aktualizácia: 02.07.2019