UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Športové akcie ÚTVŠ

Správy z akcií a podujatí realizovaných ÚTVŠ v AR 2019/20

 

Archív

 

Posledná aktualizácia: 09.10.2019