UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Deň otvorených dverí 2018

    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika dňa 5. októbra 2018 o 9.00 hodine zorganizovala v spolupráci s Odborom školstva Košického samosprávneho kraja celouniverzitný deň otvorených dverí. Program tohto prospešného dňa začal slávnostným príhovorom rektora UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavlom Sovákom, CSc.

    Ústav telesnej výchovy a športu sa tohto podujatia zúčastnil svojim stánkom v zastúpení študijnej referentky Mgr. Romany Marcišinovej. V univerzitnej budove Platón aj samotnou prezentáciou študijného programu „Šport a rekreácia“ v zastúpení odbornej asistentky Ing. Ivety Cimbolákovej, PhD.

    Študenti získali odpovede na rozličné otázky týkajúce sa samotného študijného programu, o rôznych športových aktivitách a podujatiach, ako aj o možnostiach získania certifikátov v rámci štúdia na Ústave telesnej výchovy a športu. V neposlednom rade získali cenné informácie o využití získaného vzdelania v praxi.

    Študentom boli prezentované taktiež informácie o prijímacom konaní, termínoch podávania prihlášok na akademický rok 2019/2020. Záujem o študijný program nás milo prekvapil, čo nás veľmi teší.

 

  Ing. Iveta Cimoláková, PhD.     
Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ
 

Posledná aktualizácia: 29.01.2020