UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Správa - Aerobik Maratón 2018

Dňa 21. novembra 2018 sa v telocvični Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ na Medickej 6 v Košiciach uskutočnil XVI. ročník Aerobik Maratónu, ktorý organizoval ÚTVŠ UPJŠ v spolupráci s TJ Slávia UPJŠ a SAUŠ. Akcie sa zúčastnilo 135 študentov všetkých fakúlt UPJŠ. Na pódiu precvičovali počas 4 hodinového maratónu 4 cvičiteľky. Každá lekcia bola zameraná na iný druh aerobiku – prvá hodina sa niesla v duchu Basic Aerobic v podaní odbornej asistentky Ústavu TV a športu UPJŠ a spoluorganizátorky tejto akcie Mgr. Danky Dračkovej, PhD., po ktorej nasledoval Body Combat s inštruktorkami Neonky - Caroliny Garcia a Evy Kyselovej. Posledná hodina a pol aerobiku Body Form bola v podaní odbornej asistentky a riaditeľky ÚTVŠ UPJŠ  Mgr. Aleny Bukovej, PhD.

V priebehu akcie tím cvičiteliek dohliadal  na celkový prejav a technicky správne prevedenie aerobikových krokov.

Pre všetkých zúčastnených súťažiacich študentov bol zabezpečený pitný režim, občerstvenie a materiál potrebný na akciu. Študentky mali možnosť získať vecné ceny v kategórií začiatočnícky a pokročilé, ktoré zabezpečili organizátorky akcie.

                                                                                           Mgr. Horbacz Agata, PhD.
                                                                                           Mgr. Dana Dračková, PhD.
                                                                                                 organizátorky akcie


Posledná aktualizácia: 09.10.2019