UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Referenti pre jednotlivé fakulty

 

Referenti fakúlt pre predmet športové aktivity
Lekárska fakulta: Mgr. Marek Valanský
e-mail: marek.valansky@upjs.sk
tel.: 055 234 1627

Prírodovedecká fakulta:

Mgr. Marcel Čurgali
e-mail: marcel.curgali@upjs.sk
tel.: 055 234 1559
Právnická fakulta: Mgr. Dávid Kaško
e-mail: david.kasko@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Fakulta verejnej správy: Mgr. Dávid Kaško
e-mail: david.kasko@upjs.sk
tel.: 055 234 1627
Filozofická fakulta: Mgr. Agata Horbacz, PhD.
e-mail: agata.horbacz@upjs.sk
tel.: 055 234 1558

 

Posledná aktualizácia: 17.10.2018