UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Basketbal - Vysokoškolská liga ÚTVŠ UPJŠ

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2017/2018

Akademický rok 2012/2013

Akademický rok 2008/2009

Posledná aktualizácia: 10.09.2019