UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Bedminton - Vysokoškolská liga ÚTVŠ UPJŠ

 

Akademický rok 2012/2013

Akademický rok 2008/2009

Posledná aktualizácia: 26.04.2017