UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Minifutbal - Vysokoškolská liga ÚTVŠ UPJŠ

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2017/2018

Akademický rok 2016/2017

Akademický rok 2015/2016

Akademický rok 2014/2015

Nástup družstiev
pred Play off
ÚTVŠ ŠaR 3 - víťazné družstvo VŠ ligy v minifutbale Šuľák Peter - kapitán víťazného družstva Spoločná fotografia družstiev po vyhlásení výsledkov
 
Havran Ľubomír - najlepší strelec VŠ ligy ÚTVŠ ŠaR 2 - 2. miesto Filozofická fakulta - 3. miesto  


Akademický rok 2013/2014

Nástup 4 najlepších
družstiev VŠ ligy
na play off.
Nástup 4 najlepších
družstiev VŠ ligy
na play off.
Najužitočnejší hráč svojho družstva v play off Róbert Jano - 2. roč. PrF. Spoločná fotografia družstiev po vyhlásení výsledkov.
 
Víťazné družstvo Šport a rekreácia 2. ročník. Šport a rekreácia 1. ročník,
2. miesto.
Prírodovedecká fakulta,
3. miesto.
 


Akademický rok 2012/2013

Spoločná fotografia družstiev po odovzdaní cien. Kapitán víťazného družstva ŠaR 1 a
zároveň najlepší strelec súťaže Šulák Peter pri preberaní cien.
Víťaz VŠ ligy v minifutbale Šport a
rekreácia 1. ročník.
Úvodný nástup družstiev pred finálovými bojmi. Prišli sa na nás pozrieť aj diváčky-fanúšičky.


Akademický rok 2011/2012

Úvodný nástup družstiev. Kapitán víťazného družstva LF VR L. Škyvra preberá 1. cenu. Najlepší strelec Dávid Šimovič pri preberaní ocenenia. Všetky štyri družstvá po záverečnom vyhodnotení. Víťaz VŠ ligy v minifutbale na UPJŠ v akad. roku 2011/2012 družstvo LF VR.


Akademický rok 2010/2011

Nástup družstiev pred zahájením
Play off v minifutballe.
Spoločné foto družstiev
z Play off.
Víťazné družstvo VŠ ligy v minifutbale
na UPJŠ Košice - PrF 4.
Záber zo stretnutia LF VR - PrF 3.
S loptou Štefen Mamaj z LF VR.
Najlepší strelec VŠ ligy - Juraj Komár,
PrF 3 - 31 gólov.

Akademický rok 2009/2010

   
Nástup družstiev pred finálovými bojmi VŠ ligy v minifutbale.
Zľava: UVL, PrF 2, PrF 3, LF VR
Cenu pre najlepšieho strelca získal Juraj Komár s 36 gólmi z družstva PrF 2 Spoločná fotografia družstiev po vyhlásení výsledkov finále VŠ ligy

 

Víťazné družstvo VŠ ligy v minifutbale pre akademický rok 2009/2010 - LF VR.
Zľava v hornom rade: Lazorčák, Posypanka, Mamaj.
Dole zľava: Györi, Škyvra, Dr. Staško - vedúci súťaže, Benčko

 

Akademický rok 2008/2009

 

Posledná aktualizácia: 13.02.2020