UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Volejbal - Vysokoškolská liga ÚTVŠ UPJŠ

FOTOGALÉRIA

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2017/2018

Akademický rok 2016/2017

 • V letnom  semestri začíname hrať vysokoškolskú volejbalovú ligu 2. 03. 2017 vo štvrtok od 18:00 do 20:00 hod.
  Pozývame študentov všetkých foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské) a absolventov vysokoškolského štúdia (do 3 rokov po ukončení štúdia).
  Propozície:
  Hracie dni, čas, miesto: štvrtok - 2.03., 16.03., 30.03., 20.04. a 4.05.2017.
  Čas: 18:00 do 20:00 hodiny,  Ulica Ondavská 21, Košice, telocvičňa T3,T4.
  Riadenie súťaže: Mgr. Agata Horbacz, PhD., Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ Košice, Telefón: pracovisko - 055/234 1627, mobil - 0903 611 779, E-mail: agata.horbacz@upjs.sk
 • Základné ustanovenia súťaže
 • Správa o priebehu Vysokoškolskej ligy vo volejbale 2016/2017

Akademický rok 2015/2016

Akademický rok 2014/2015

Akademický rok 2010/2011

 

Posledná aktualizácia: 10.09.2019