UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Hospitácie, Šport a rekreácia na ÚTVŠ UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 02.02.2022