UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Študijný program „Šport a rekreácia" - teoretické požiadavky pre uchádzačov o štúdium

Publikáciu s teoretickými požiadavkami pre uchádzačov je možné zakúpiť v kníhkupectve na LF UPJŠ.
BRTKOVÁ, Mirianna - BUKOVÁ, Alena a kol.: Šport a rekreácia. Vybrané kapitoly pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Šport a rekreácia na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach.
Košice: UPJŠ. 116s.2013. ISBN 978-80-7097-997-6.

Posledná aktualizácia: 13.03.2016