UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Ústav telesnej výchovy a športu
українська
AIS2

Športové aktivity I. III. V. v zimnom semestri 2021/2022

Organizácia a podmienky výučby predmetu
Športové aktivity I. III. V. v zimnom semestri 2021/2022

 

Dobrovoľníctvo na MMM 2021 - Podmienky

ONLINE výučba (MS Teams) – Podmienky; Rozvrh hodín

Posilňovanie Joga
  Tabata Power joga
  Aerobik Pilates
  Step aerobik SM systém (online výučba)
  Body balance Cheerleading


Outdoorové športy (bloková forma, piatky a soboty) - Podmienky

Turistika
  Cykloturistika


Mobilná aplikácia STRAVA -  Podmienky

GeocachingPodmienky

Registrovaní športovciPodmienky

Šach - Podmienky

Študent, ktorý je registrovaný na dve športové aktivity v jednom semestri (napr. ŠA 1 + ŠA 3), nemôže navštevovať ŠA v jednom dni a v jednom čase.

Kontakt na vyučujúcich jednotlivých ŠA:

Posilňovanie –
začiatočníci / pokročilí
Mgr. Marcel Čurgali, marcel.curgali@upjs.sk
Mgr. Richard Melichar, richard.melichar@upjs.sk
Mgr. Dávid Kaško, PhD., patrik.berta@upjs.sk
Aerobik
Step aerobik
Power joga
Tabata
Mgr. Petra Tomková, PhD., petra.tomkova@upjs.sk
Joga
Pilates
SM systém
Body balance
Mgr. Agata Horbacz, PhD., agata.horbacz@upjs.sk
Outdoorové aktivity Mgr. Ladislav Kručanica, PhD., ladislav.krucanica@upjs.sk
Mgr. Dávid Kaško, PhD., david.kasko@upjs.sk
Geocaching Mgr. Richard Melichar, richard.melichar@upjs.sk
Šach prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc., stanislav.vokal@upjs.sk
prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc.
STRAVA English - Mgr. Ladislav Kručanica, PhD., ladislav.krucanica@upjs.sk
Mgr. Patrik Berta, patrik.berta@upjs.sk
Registrovaní športovci Mgr. Richard Melichar, richard.melichar@upjs.sk

 

Posledná aktualizácia: 14.02.2022