UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Elektronický predzápis

Oznamujem Vám, že elektronický predzápis do jednotlivých ročníkov sa uskutoční od 10. apríla 2017 do 21. apríla 2017 a je záväzný.
Predmety, pri ktorých je obmedzený počet zapísaných študentov, budú vyhodnotené po predzápise a študentom, ktorí nesplnili podmienky, bude daný predmet odobraný zo zápisného listu. Študenti si môžu vybrať iný predmet v rámci zápisu.


JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
prodekan fakulty

Posledná aktualizácia: 26.04.2017