UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Podeľte sa o svoj príbeh

Milí študenti a zamestnanci UPJŠ – bývalí a terajší účastníci programu Erasmus+,

pri príležitosti 30.výročia programu Erasmus+ hľadáme inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí sa dokážu podeliť o svoje skúsenosti z pobytov v rámci programu Erasmus+ a motivovať k účasti iných. Mnohí tak už urobili a ako príklad uvádzame príbehy ľudí z celej Európy na stránke Od programu Erasmus k Erasmus+.

Budeme radi ak sa o svoj príbeh podelíte aj vy a zverejníte svoj príbeh (v rozsahu 100 slov + foto príp. video) na stránke „Podeľte sa o svoj príbeh“.

Sme veľmi radi, že sa o svoj príbeh podelil aj bývalý študent UPJŠ Norbert Werner (astrofyzik) a stal sa tak tvárou programu Erasmus+. Jeho príbeh si môžete prečítať tu: https://ec.europa.eu/

Posledná aktualizácia: 13.02.2018