UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prihlasovanie

Oznam študentom denného štúdia
Prihlasovanie na rozvrh pre zimný semester


1. ročník  Bc. od 7.9.2017 o 10:00 do 14.9.2017
2. ročník  Bc. od 7.9.2017 o 14:00 do 14.9.2017
3. ročník  Bc. od 7.9.2017 o 16:00 do 14.9.2017
1. ročník  Mgr. od 8.9.2017 o 10:00 do 14.9.2017
2. ročník  Mgr. od 8.9.2017 o 16:00 do 14.9.2017

 

JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
prodekan fakulty

Posledná aktualizácia: 04.09.2017