UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018


Posledná aktualizácia: 11.09.2017