UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Diskusia s verejnou ochrankyňou práv

Na pôde Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa prvý krát uskutoční diskusia s verejnou ochrankyňou práv, prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. Verejný ochranca práv je Ústavou zdriadený nezavislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody.

Diskusia sa uskutoční
17. októbra 2017 (utorok) o 09:45 hod.
na pôde Právnickej fakulte UPJŠ v miestnosti LA0P01 na Kováčskej ulici č. 26 v Košiciach.

Študenti, ktorí sa zúčastia na diskusii budú ospravedlnení z riadneho vyučovacieho procesu.

 

Posledná aktualizácia: 24.10.2017