UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študentská anketa k otázkam výučby na PrF UPJŠ v AR 2018/2019

Milé študentky, milí študenti, 
 
    Dovoľujeme si Vás opätovne požiadať o vyplnenie dotazníkov hodnotiacich predmety vyučované na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktoré ste mali možnosť absolvovať v uplynulom akademickom roku. Dotazník je anonymný, preto, prosím, neváhajte čo najkonkrétnejšie vyjadriť svoj názor. Každý jeden postreh je pre nás dôležitý pre zlepšovanie výučbového procesu. 
Dotazník je prístupný cez systém ais:
1.   Prihláste sa do AiS2.
2.   Panel Dotazníky
 
Dotazník je možné vyplniť do 31.08. 2019. 
Vopred ďakujeme za zdieľanie Vašich názorov.
 
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD. 
Prodekanka pre vzdelávanie

 

Posledná aktualizácia: 11.07.2019