UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

2. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium

Pre akademický rok 2019/2020 OTVÁRAME 2. kolo prijímacieho konania na denné štúdium doktorandských študijných programov v študijnom odbore medzinárodné právo a obchodné a finančné právo.
Bližšie informácie viď:
https://www.upjs.sk/…/veda-a-vy…/doktorandske-studium/11493/

Posledná aktualizácia: 19.09.2019