UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prihlasovanie na rozvrh pre zimný semester 2019/2020

Oznam študentom denného štúdia
Prihlasovanie na rozvrh pre zimný semester 2019/2020


1. ročník  Bc. od 5.9.2019 o 10:00 hod. do 12.9.2019
2. ročník  Bc. od 5.9.2019 o 12:00 hod. do 12.9.2019
3. ročník  Bc. od 5.9.2019 o 14:00 hod.  do 12.9.2019
1. ročník  Mgr. od 6.9.2019 o 12:00 hod. do 12.9.2019
2. ročník  Mgr. od 6.9.2019 o 16:00 hod. do 12.9.2019

 

 JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie Právnickej fakulty UPJŠ v KE

Posledná aktualizácia: 19.09.2019