UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

POZOR Právne kliniky – Dodatočný zápis

Milí študenti, milé študentky,

Absolvujte prax – praktické vzdelávanie - už počas štúdia práva!

Učte sa z vlastnej skúsenosti a overte si svoje teoretické vedomosti v praxi.

Právne kliniky ponúkajú praktické vzdelávanie v malých skupinách s individuálnym prístupom vyučujúceho k študentovi/ke.

Prípady z praxe, simulácie práce  advokáta s klientom, simulované súdne procesy, vzdelávanie  odsúdených vo väzniciach a študentov na stredných školách, zdokonaľovanie sa v špecifických právnych odvetviach ako napríklad azylové právo, medicínske právo. Prepojenie teórie nadobudnutej v rámci štúdia a praxe v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, daňového či stavebného práva.

Kritické myslenie, analytické zručnosti (právna analýza, formulácia právnych otázok), argumentačné schopnosti, schopnosť realizovať právny výskum (vyhľadávať, zhodnotiť a následne implementovať právne informácie) a tiež komunikačné zručnosti (ústny a písomný prejav, schopnosť sebaprezentácie)  - to sú benefity KLINICKÉHO PRÁVNEHO VZDELÁVANIA.

PRIDAJTE SA K ŠTUDENTOM KLINIKÁROM!

Voľné miesta ponúkajú:

Klinika azylového práva

Klinika daňového práva

Klinika medicínskeho práv          

Klinika obchodného práva

Klinika občianskeho práva

Klinika pracovného práva

Klinika stavebného práv              

STREET LAW klinika

AKO ?  Pošlite mail na JUDr. Daniela Lamačková, Pracovisko právnych kliník daniela.lamackova@upjs.sk  /NIE PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU AIS/

DOKEDY?  Dodatočne sa prihlasovať je možné do 13.9.2019.  

Viac info o klinikách tu: https://www.pravnekliniky.sk/pravne-kliniky/


Posledná aktualizácia: 19.09.2019