UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Slávnostná imatrikulácia

Oznamujem študentom 1. ročníka denného bakalárskeho stupňa štúdia,
že slávnostná imatrikulácia sa uskutoční dňa

21. 10. 2022

v aule Lekárskej fakulty na Triede SNP č. 1
o 11, 00 hod.

Nácvik imatrikulácie -  10,00 hod.

   Fakulta zabezpečila profesionálneho fotografa. Poplatok vo výške 10€ za fotodokumentáciu bude potrebné uhradiť na nácviku imatrikulácie. Bližšie informácie dostanete na nácviku.

Účasť na imatrikulácii je povinná

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD., v.r.
d e k a n    

 

Posledná aktualizácia: 26.10.2022