UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

Študenti UPJŠ LF účastníkmi Valného zhromaždenia ŠRVŠ

Študenti UPJŠ LF účastníkmi Valného zhromaždenia ŠRVŠ

V dňoch 11.-14. mája 2017 sa študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach Jakub Jánošík a Marcel Paľovčík zúčastnili Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl v Novom Smokovci ako delegáti za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pokyn dekanky č. 2/2017

Pokyn dekanky č. 2/2017

ktorým sa určujú pravidlá prihlasovania študentov na skúšky a organizácia skúšobného obdobia v letnom semestri akademického roku 2016/2017