UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Referát vzdelávacej činnosti

Mária Ščerbová
1. - 2. ročník Bc. denné štúdium
Ubytovanie
tel.: +421 55 2344112
e-mail: maria.scerbova@upjs.sk

Mgr. Soňa Markotánová
3. ročník Bc. denné štúdium
Mgr. denné štúdium

tel.: +421 55 2344102
e-mail: sona.markotanova@upjs.sk

Jana Ongaľová
Externé štúdium
Štipendiá
tel.: +421 55 2344110
e-mail: jana.ongalova@upjs.sk

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 01.07.2022