UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Case Study

Vážené kolegyne a kolegovia

ELSA Košice v spolupráci s advokátskou kanceláriou Vojčík&Partners pripravila znovu Case study súťaž, preto sa neváhajte zapojiť. Tí, ktorí uspejú majú možnosť získať stáž.

Táto súťaž umožňuje zlepšiť si kritické myslenie taktiež učí pohotovo reagovať na nastolený právny problém.
Súťaž sa skladá z 2 kôl.

Prvé kolo
vypracovanie právnej analýzy zadania v rozsahu A4
vypracované zadania zasielajte na e-mailovú adresu: oliver.gondor@elsa.sk  do 28.04.2017. Vyhodnotenie vypracovaných zadaní sa uskutoční 02.05.2017 o 15:00 v na Kováčskej 30.

Druhé kolo
Workshop v advokátskej kancelárii Vojčík&Partners, kde sa bude pokračovať v ďalšom riešení prípadu

v prípade otázok sa obráťte na: oliver.gondor@elsa.sk"

Príloha: zadanie

Posledná aktualizácia: 11.05.2017