UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Deň otvorených dverí na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach

V rámci programu Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v stredu 24. februára 2016 bola záujemcom o štúdium predstavená Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, možnosti štúdia, zahraničné študijné pobyty a sociálne zabezpečenie študentov. Počas celého programu DOD boli k dispozícií členovia vedenia fakulty a ďalší vysokoškolskí učitelia.
Okrem informácií o fakulte bolo predstavené Pracovisko právnych kliník Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, konkrétne Street law klinika s témou Kde sú hranice slobody prejavu tlače? a rovnako aj Klinka občianskeho práva s témou Problémy so susedmi: ako sa správne baviť?  Budúci právnici mali možnosť zúčastniť sa aj seminárov z Trestného práva hmotného, Medzinárodného práva verejného, Dejín štátu a práva na Slovensku a  reálne si tak vyskúšať štúdium na jednej z najlepších fakúlt na Slovensku.
Vedenie fakulty týmto ďakuje všetkým zamestnancom a študentom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu Dňa otvorených dverí.

Videogaléria - TU

Fotogaléria:


Posledná aktualizácia: 01.03.2016