UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Právnická fakulta

Európska asociácia právnických fakúlt (European Law Faculties Association – ELFA) združuje  viac než 150 právnických fakúlt po celom svete. Nosným cieľom asociácie ELFA je poskytnúť akademický priestor pre diskusiu spojenú s poslaním právnického vzdelávania a súčasne vytvoriť predpoklady pre rozvoj medzinárodnej spolupráce medzi jednotlivými právnickými fakultami a vzdelávacími inštitúciami v Európe.

Sme radi, že naša Právnická fakulta sa ako druhá v poradí na Slovensku stala jej súčasťou.

 

Posledná aktualizácia: 03.06.2019