UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Zoznam členov vedeckej rady

Predseda vedeckej rady:
doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Členovia:
Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
Prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.
doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
JUDr. Ivan Fiačan, PhD.
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.
doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.
JUDr. Tomáš Illeš
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
doc. JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.
prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.
JUDr. Peter Koromház
doc. JUDr. Alena Krunková, PhD.
doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
prof. JUDr. Sergej Romža, PhD.
JUDr. Jozef Sábo, PhD.
doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.
doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.
doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
JUDr. Frederika Zozuľáková

Posledná aktualizácia: 19.01.2021