UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Kritéria výberu

 

Kritéria výberu pre predmet:

Právna ochrana konkurenta v európskom a slovenskom práve:
max. počet:  50, v prípade prevyšujúceho záujmu je podmienkou pre výber študenta vyhodnotenie vypracovania zadania na vyhlásenú tému.

 

Kritériá výberu pre predmet Klinika obchodného práva:

word - Kritériá výberu - Klinika obchodného práva - 2008/2009

Posledná aktualizácia: 12.05.2011