UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Kritériá výberu

Kritériá výberu študentov na výberové predmety zabezpečované Katedrou občianskeho práva pre ak. rok 2014/2015:
 
Klinika občianskeho práva
Počet študentov - obmedzený na max. 12 študentov.
Predmet je určený iba pre študentov denného štúdia.
Kritérium: známka z predmetu Občianske právo hmotné.
Výber študentov uskutoční Katedra občianskeho práva.
 
Viac informácií nájdete na stránke Pracoviska právnych kliník: www.pravnekliniky.sk
Posledná aktualizácia: 12.09.2013